MISI

OBJEKTIF

  • Melatih, mendidik dan membimbing sehingga berjaya memberi peluang kepada golongan pelatih yang tercicir dalam bidang akademik melalui program-program kemahiran anjuran Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian Sumber Manusia

VISI

  • Menjadi Institut latihan kemahiran pilihan utama di negeri Terengganu
  • Pilihan utama bermaksud KKYT menjadi institusi kesukaan pertama para pelanggan di kalangan institusi-institusi pelatihan di negeri Terangganu untuk mereka menerima latihan

MISI

  • Membuka peluang yang lebih luas kepada lepasan sekolah untuk mengikuti latihan kemahiran yang disediakan oleh kerajaan
  • Membangunkan program-program pelatihan yang baru dan sesuai dengan kehendak dan permintaan pelanggan serta pasaran.