Kejayaan KKYT

  • KKYT berjaya menyediakan akses pembelajaran dalam bidang kemahiran kepada pelajar lepasan SPM yang kurang berjaya di dalam bidang akademik .
  • Langkah yang di ambil oleh KKYT juga merupakan satu sokongan dan dokongan kepada kerajaan negeri sebagai satu usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti latihan bagi menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi.
  • Memberikan peluang dan kemudahan pembelajaran kepada anak negeri Terengganu, di samping dapat memberi nilai tambah kemahiran’ kepada mereka.
  • KKYT telah menyediakan peluang pembelajaran kepada belia untuk mengisi masa terluang dengan ini dapat mengurangkan masalah gejala sosial pada hari ini.
  • Berjaya Mengeluarkan tenaga kerja mahir di dalam bidang SKM yang ditawarkan sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan negeri

 

KEJAYAAN PELAJAR

  • Semenjak ditubuhkan seramai ‘ 1500 pelajar telah menamatkan kursus dan berjaya mendapat Sijil dan Diploma Kemahiran Malaysia. Sebahagian besar lepasan pusat ini telah mendapat pekerjaan di pelbagai agensi dan syarikat swasta dan kerajaan.

 

MELAHIRKAN PELAJAR DIPLOMA

  • Pelajar Diploma Kelahiran KKYT telah berjaya membuktikan kejayaan melalui Latihan Industri dan penghasilan Projek Akhir yang medapat kelulusan cemerlang di dalam penilaian JPK.
  • Sekaligus sebagai persiapan mereka ke alam pekerjaan.
  • Melahirkan Pengajar Latihan Vokasional